Programul de Masterat

Business

Prin misiunea asumată - Programul de masterat  BUSINESS se concentrează, ca arie tematică, pe discipline subsumate administrării afacerilor. Menirea programului este aceea de a contribui la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate în domeniul administrării afacerilor, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

Prin parteneriatul cu Asociatia BASIQ si prestigioasele organisme de certificare TUV Nord si CERTIND, absolventii vor putea obtine urmatoarele certificate:

auditor intern pentru sisteme de management al calitatii

networking

manager calitate