Programul de Masterat

Business

Prin misiunea asumată - Programul de masterat  BUSINESS se concentrează, ca arie tematică, pe discipline subsumate administrării afacerilor. Menirea programului este aceea de a contribui la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate în domeniul administrării afacerilor, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.